Skip to content

Dogfennau

All of our consultation materials, including our Grid Connection Strategy, Routing and Consultation document and a downloadable feedback form can be viewed here.

Dogfennau tirfeddianwyr

Taflen wybodaeth arolygon amgylcheddol a pheirianegol (PDF, 0.6MB)

Taflen wybodaeth taliadau seilwaith trydanol newydd i dirfeddianwyr (PDF, 1.1MB)

Dogfennau ymgynghori a phrosiect anstatudol Green GEN Tywi Wysg

Ar y dudalen hon, gallwch weld a lawrlwytho rhannau o ddeunyddiau sy'n rhoi rhagor o wybodaeth am ein cynigion ar gyfer cysylltiad Tywi Wysg.

Dogfennau ymgynghori Rownd dau - gwanwyn 2024

Llyfryn yr ymgynghoriad

Taflen wybodaeth am yr ymgynghoriad

Ffurflen adborth yr ymgynghoriad

Hysbysebion mewn papurau newyddion

2024 Strategaeth Cysylltu Grid Cam Un GEN Gwyrdd wedi'i diweddaru

Atodiad Cam Un Strategaeth Cysylltu â'r Grid

Map aliniad drafft y llwybr

Rhan 1 - Parc Ynni Nant Mithil i Fryn Aberedw

Rhan 2 – Bryn Aberedw i Langamarch

Rhan 3 - Llangamarch i Lanymddyfri

Rhan 4 - Llanymddyfri i Landeilo

Rhan 5 - Llandeilo i Landyfaelog

Gwyrdd GEN Tywi Usk taflen wybodaeth EMFDogfennau ymgynghori Rownd un - gwanwyn 2023

Taflen wybodaeth am yr ymgynghoriad (PDF, 10.6MB)

Ffurflen adborth yr ymgynghoriad (PDF, 0.5MB)

Paneli digwyddiadau ymgynghori (PDF, 9.9MB)

Hysbysebion mewn papurau newyddion (PDF, 0.3MB)

Strategaeth Cysylltu â'r Grid Cam 1 Green GEN (PDF, 5.5MB)

Dogfen Llwybro ac Ymgynghori – y ddogfen gyfan (ZIP, 124.1MB)

Dogfen Llwybro ac Ymgynghori rownd un - prif destun (PDF, 1.5MB)

Dogfen Llwybro ac Ymgynghori - Atodiadau (PDF, 5.2MB)

Dogfen Llwybro ac Ymgynghori – Ffigurau 1 (PDF, 44.6MB)

Dogfen Llwybro ac Ymgynghori – Ffigurau 2 (PDF, 38.4MB)

Dogfen Llwybro ac Ymgynghori – Ffigurau 3 (PDF, 37.6MB)

Dull gwaith llwybro seilwaith y Grid yng Nghymru (PDF, 8.9MB)

Taflen wybodaeth Meysydd Trydanol a Magnetig (EMFs) (PDF, 11.3MB)

Adroddiad Adborth ar yr Ymgynghoriad anstatudol Rownd un