Neidio i'r cynnwys

Ein hymgynghoriad cyhoeddus

Ymgynghoriad cyhoeddus

Mae llinellau uwchben newydd 132kV, a llinellau uwchben eraill sy’n gysylltiedig â gorsaf gynhyrchu ddatganoledig, yn cael eu hystyried yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) yng Nghymru. Mae hyn yn golygu bod penderfyniadau’n cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru, a rhaid i ddatblygwyr gyflwyno ceisiadau am gydsyniad i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC).

Yn dilyn y rownd gyntaf hon o ymgynghori â’r cyhoedd, byddwn yn ystyried yn ofalus yr holl adborth a gawn, ynghyd ag adroddiadau o’n harolygon amgylcheddol a thechnegol.

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad yn crynhoi’r adborth a gafwyd yn y rownd gyntaf hon o ymgynghori a sut mae hyn wedi dylanwadu ar ein cynigion. Byddwn wedyn yn cynnal Asesiad Effaith Amgylcheddol manwl ac yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pellach, er mwyn i bobl allu rhoi eu barn i ni ar yr aliniad llwybr manwl gan gynnwys lleoliadau ar gyfer peilonau, llwybrau mynediad ac ardaloedd gwaith.

Dewch i’n gweld ni

Yn ystod ein hymgynghoriad cyhoeddus diweddar, cynhaliom 5 digwyddiad wyneb yn wyneb, a 3 gweminar ar-lein ble allech chi wedi dod i ddarganfod mwy a gofyn cwestiynau i dîm y prosiect.

Cynhaliwyd y digwyddiadau hyn yn y lleoliadau canlynol:

  • Dydd lau 23 Mawrth, 2pm ac 7:30pm - Pafiliwn Trefaldwyn, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt LD2 3SY
  • Dydd Sadwrn 25 Mawrth, 11am ac 4pm - Neuadd Ddinesig Llandeilo Fawr, 17 Heol y Cilgant, Llandeilo SA19 6HW
  • Dydd Mawrth 28 Mawrth, 2pm ac 7:30pm - Canolfan Gymunedol Ardal Pen-y-bont, Pen-y-bont, ger Llandrindod LD1 5UA
  • Dydd Mercher 29 Mawrth, 2pm ac 7:30pm - Clwb Rygbi Llanymddyfri, Banc yr Eglwys, Llanymddyfri SA20 0BA
  • Dydd Iau 30 Mawrthm 2pm ac 7:30 - Neuadd Gymunedol Llandyfaelog, Sir Gaerfyrddin SA17 5PA

Rydym hefyd yn cynnal gweminarau ar-lein gan ddilyn gyda sesiynau Holi ac Ateb byw ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mercher 12 Ebrill, 6pm - 7pm
  • Dydd Iau 13 Ebrill, 10.30am - 11.30am
  • Dydd Mawrth 18 Ebrill, 2pm - 3pm

Ar beth rydym yn ymgynghori?

Mae ein hymgynghoriad, a gynhaliwyd rhwng dydd Llun 06 Mawrth 2023 a dydd Gwener 28 Ebrill 2023, bellach wedi cau.

Yn y rownd gyntaf hon o ymgynghori, gofynnwyd am eich barn ar ein llwybr llinell uwchben sy’n cael ei ffafrio gennym ac unrhyw beth arall yr hoffech i ni ei ystyried wrth gynllunio i ble y dylai'r peilonau fynd.

Camau nesaf

Pwyntiau gwybodaeth

Roedd ffolderi yn cynnwys ein dogfennau prosiect hefyd ar gael i’w gweld yn y lleoliadau canlynol:

Lleoliadau adneuo: Green GEN Tywi Wysg
Lleoliad Manylion cyswllt Oriau agor
Llyfrgell Llandrindod, Powys Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, LD1 6AA 

Ffôn: 01597 826870 

E-bost: llandrindod.library@powys.gov.uk
Dydd Llun i ddydd Mercher: 9am i 5pm, 

Dydd Iau: 9am i 6pm, 

Dydd Gwener: 8.30am i 4.30pm, Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm
Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt, Powys Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt, Antur Gwy, Ffordd y Parc, Llanfair-ym-Muallt, Powys LD2 3BA 

Ffôn: 01982 552722 

E-bost: builth.library@powys.gov.uk
Dydd Llun a Mawrth: 9.30am i 1pm, 2pm i 4.30pm,

Dydd Mercher: Wedi cau, 

Dydd Iau: 9.30am i 1pm and 2pm i 5.45pm, 

Dydd Gwener: 10am to 1pm, Dydd Sadwrn: 10am i 12.15pm
Llyfrgell Gymunedol Llanwrtyd, Powys Gwasanaeth Llyfrgell Llanwrtyd, Ysgol Gynradd Dôlafon, Llanwrtyd LD5 4RA 

Ffôn: 01591 610657 

E-bost: LlanwrtydCommunityLibrary@outlook.com
Dydd Mawrth: 10am i 12.30pm a 2pm i 4.30pm, 

Dydd Mercher: 10am i 12.30pm,

Dydd Gwener: 10am i 12.30pm,

Dydd Sadwrn: 10am i 12pm
Llyfrgell y Drenewydd, Powys Llyfrgell y Drenewydd, Park Lane, Y Drenewydd, Powys SY16 1EJ 

Ffôn: 01686 626934 

E-bost: newtown.library@powys.gov.uk
Dydd Llun: 9am i 5pm, 

Dydd Mawrth: 9am i 6pm, 

Dydd Mercher: Wedi cau, 

Dydd Iau: 9am i 5pm, 

Dydd Gwener: 8am i 4pm, 

Dydd Sadwrn: 9.30am i 1pm,
Llyfrgell Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin Neuadd y Dref, Sgwâr y Farchnad, Llanymddyfri SA20 0AA 

Ffôn: 01550 721626 

E-bost: libraries@carmarthenshire.gov.uk
Dydd Llun: 10am i 6pm (ar gau rhwng 1pm a 2pm), 

Dydd Mawrth a dydd Mercher: Wedi cau, 

Dydd Iau: 10am i 6pm (ar gau rhwng 1pm a 2pm), 

Dydd Gwener: Wedi cau
Llyfrgell Llandeilo Crescent Rd, Llandeilo SA19 6HN 

Ffôn: 01558 825323 

E-bost: libraries@carmarthenshire.gov.uk
Dydd Llun: Wedi cau ,

Dydd Mawrth: 10 am tan 1 pm, 2 i 6pm, 

Dydd Mercher: 1:30pm i 5:30pm, 

Dydd Iau: Wedi cau, 

Dydd Gwener: 10am i 1pm, 2 i 6pm, 

Dydd Sadwrn: 9am i 1pm
Llyfrgell Caerfyrddin 9 Heol San Pedr, Caerfyrddin SA31 1LN

Ffôn: 01267 224824 

E-bost: libraries@carmarthenshire.gov.uk
Dydd Llun: 9am i 7pm, 

Dydd Mawrth: 9am i 6pm, 

Dydd Mercher: 9am i 6pm, 

Dydd Iau: 9am i 7pm, 

Dydd Gwener: 9am i 6pm, 

Dydd Sadwrn: 9am i 5pm